Máy khắc laser bảng tên

  • Nameplate Laser Marking Machine BL-PFP30A

    Máy khắc laser bảng tên BL-PFP30A

    Ứng dụng :

    Vì năng suất là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của các nhà sản xuất thẻ, chúng tôi đã phát triển một hệ thống cho phép dễ dàng quản lý việc khắc laser, để giảm bớt công việc của người vận hành để tự động hóa các quy trình. Vật liệu thẻ chính là nhôm và thép không gỉ.